Genel arazi kadastro çalışmaları sırasında tespit ve tescile tabi tutulan çekişmeli taşınmazın, sonradan 3402 sayılı Kanunun 22/2-a maddesi uyarınca yapılan uygulama ile yüzölçümü azalmış olabilir. Örneğin genel arazi kadastrosu sonucunda tapuya 3000 m2 yüzölçümü ile tespit ve tescil edilen bir taşınmazın, sonradan yapılan 22/a uygulaması ile yüz ölçümü 1.500 m2 olarak ölçülerek tapu kaydı bu şekilde düzeltilmiş olabilir. Bu durumda tapuda yüz ölçüm azalması söz konusu olup, tapusunda azalma olan malik, öncelikle düzeltme işlemi yararına olan kişi ya da kişileri hasım gösterilerek 22/2-a uygulamasının iptalini isteyebilecektir. Bu dava ile kadastro işleminin iptal edilmesi halinde, malik davacının zararı da oluşmayacaktır. Zira tapu kaydı kadastro öncesi duruma getirilmiş olacaktır. Bu durumda hazine aleyhine tapu sicilinin tutulmasından kaynaklı tazminat davası açılmasında hukuki yarar bulunmamaktadır.

 

Ancak, tapusunda azalma bulunan malikin 3402 sayılı Kanunun 22/2-a uygulaması işleminin iptali için açtığı davanın reddedilmesi halinde ise bu defa hazine aleyhine TMK.' nun 1007. maddesi gereğince tazminat davası açılabilecektir.

 

 

Konu ile ikili karar sitemizin "Güncel İçtihatlar-Yargıtay kararları" bölümünde yayınlanmıştır.

 

Av. Musa ADIYAMAN

 

 

10 Ocak 2018 Çarşamba
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.