Hukuk büromuz iş hukuku alanında çok geniş bir yelpazede hizmet sunmaktadır.Bu kapsamda büromuz , işçilik alacaklarının (kıdem tazminatı, ihbar tazminatı , fazla mesai alacağı , UBGT alacağı ,  yıllık izin alacağı, ücret/maaş alacağı, hafta tatili alacağı , sosyal yardım alacakları vs) tahsiline yönelik davalar dışında;  işe iade, iş kazası yada meslek hastalığından kaynaklı tazminat davaları ile sosyal güvenlik hukukundan kaynaklı davaların da takibini yapmaktadır.

 

Tüm bunlar dışında hukuk büromuzca, belirli sayıda işçi çalıştıran ticaret şirketlerine yönelik olarak , iş sağlığı ve iş güvenliği başta olmak üzere çalışma düzeninin mevzuata uygunluğunun sağlanması, iş hukukundan kaynaklı sorunların önlenmesi ve çözülmesi konularında danışmalık hizmeti verilmektedir.

 

© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.