Bilindiği üzere Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 01.06.2015 tarihinde Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarında önemli değişiklikler yaparak yeni bir uygulamanın önünü açmış bulunmaktadır.

 

Genel şartlarda yapılan köklü değişikliler sonrasında, özellikle yeni genel şartların hangi tarih itibari ile uygulama alanı bulacağı hususunda Yargıtay'ın görüşünün belli olmadığı dönemde, bir kısım mahkemelerce, genel şartlar öncesindeki uygulamanın devamı yönünde kararların verildiği görülmekte idi.

 

İşte tam bu aşamada kanun koyucu konuyu yasal düzlemde çözüme kavuşturma amacı ile 6704 sayılı Kanun ile KTK.'nın dört maddesinde çok önemli değişiklikler yapmıştır. 6704 sayılı kanun 26.04.2016 tarihli ve 29695 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

01.06.2015 tarihinde yürürlüğe giren yeni genel şartların uygulanma zamanının ne olacağı, 6704 sayılı Kanun ile getirilen değişikliklerin hangi tarihten itibaren uygulanacağı, bu kanun hükümlerinin geriye yürüyüp yürümeyeceği, yine bu kanundaki değişikliklerin Genel şartlara etkisinin ne olacağı hususunda uygulamada tereddütlerin hasıl olduğu görülmektedir.

 

Söz konusu makalemizde , Yargıtay 17. HD.'nin yeni tarihli üç kararı irdelenmek suretiyle yukarıdaki soruya cevap aranmıştır. 

 

 

Söz konusu yazımızın tam metnini, "Ekibimiz-Av. Musa ADIYAMAN-Makaleler" bölümünde  ya da http://www.hukukihaber.net/trafik-sigortasi-genel-sartlarinin-uygulanma-zamanina-dair-yargitay-kararlarinin-irdelenmesi-makale,5536.html adresinde bulabilirsiniz.

18 Kasım 2017 Cumartesi
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.