Öğreti ve uygulamada trafik kazasından kaynaklı tazminat davalarında tazminattan indirim yapılmasını gerektiren hallerden birisi de hatır taşımasıdır.  


Taşıyanın, yakını olsun olmasın herhangi bir kimseyi taşıtına bindirip, ücret almaksızın bir yerden bir yere götürmesi olarak tanımlanan hatır taşımasının somut olayda tespit edilmesi halinde tazminattan indirim yapılması söz konusu olabilecektir.

Bu çalışmamızda kısaca hatır taşımasının hangi koşullarda söz konusu olabileceği, hatır taşımasının tespitine yönelik olarak mahkemece ne gibi araştırma yapılması gerektiği, hatır taşımasının varlığının tespiti halinde uygulanması gereken indirim oranı,  yine hatır için taşınan kişinin bedensel zarara uğraması sonucunda trafik sigortasından yararlanıp yararlanamayacağı, şayet somut olayda hesaplanan tazminattan indirim yapılmasını gerektiren başka nedenler var ise,  bu indirimlerin hangi sıralama ile yapılacağı hususları Yargıtay kararları ışığında irdelenmiştir.


Av. Musa ADIYAMAN tarafından kaleme alınan " Tazminattan İndirim Yapılmasını Gerektiren Hal: Hatır Taşıması" " isimli çalışmanın tam metnine https://www.hukukihaber.net/tazminattan-indirim-yapilmasini-gerektiren-hal-hatir-tasimasi-musa-adiyaman" adresinden ya da sitemizde yer alan "Ekibimiz-Av. Arb. Musa ADIYAMAN-Makaleler" bölümünden ulaşabilirsiniz.

 

20 Eylül 2023 Çarşamba
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.