İş kazasına dayalı tazminat davalarında, tazminatın kapsam ve tayinini belirlemeye yarayan en önemli olgulardan birisi de maluliyet olgusudur.

 

Maluliyetin tespiti olgusu,  işçinin hak kazanacağı gelir ve tazminatın miktarı bakımından da oldukça önem arz etmektedir.

 

Av. Arb. Musa ADIYAMAN tarafından kalem alınan iş bu çalışmada, iş kazasına uğrayan işçinin dava öncesinde takip etmesi gereken hukuki prosedür hakkında aydınlatıcı bilgilere yer verilmiştir. Yine işçi tarafından doğrudan dava yoluna gidilmesi durumunda,  yargılama sırasında  maluliyetin tespitine yönelik farklı ihtimaller üzerinde durulmuş, bu bağlamda atılması gereken hukuki adımlar ile izlenmesi gereken yöntemlere dair  genel tespitlere yer verilmiştir.

 

Söz konusu yazımızın tam metnini, "Ekibimiz-Av. Arb. Musa ADIYAMAN-Makaleler" bölümünde  bulabilirsiniz.

 

2 Eylül 2019 Pazartesi
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.