Afgan uyruklu şahısları iş yerinde çalıştırması münasebetiyle, 5237 sayılı TCK'nın 79/1-a maddesi gereğince  Sakarya Cumhuriyet Başsavcılı'ğınca göçmen kaçakçılığı yapma suçundan hakkında iddianame tanzim edlip yargılanan müvekkil sanığın, söz konusu yabancı uyruklu şahısları net ücret, ilaveten yemek ve barınma yardımı karşılığında çalıştırdığının dosya kapsamından sarih bir şekilde anlaşılabildiği, davaya konu suçun oluşabilmesi için özel kast olarak mevzuat hükmünde belirtilen seçimlik hareketlerin yanı sıra bu eylemlerin maddi bir menfaat sağlama gayesiyle gerçekleştirilmesi gerektiği, ücret, yemek ve barınma yardımı birlikte değerlendirildiğinde somut olay nezdinde sanığın maddi menfaat sağlama amacının bulunmadığı hal böyle iken atılı suçun manevi unsuru oluşmaması münasebetiyle beraat kararı verilmesi gerektiği yönünde ki savunmalarımıza itibar edilerek verilen beraat kararına sitemizin '' Emsal Kararlar '' kısmından ulaşabilirsiniz. 

22 Şubat 2020 Cumartesi
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.