Bankalar bir güven kurumu olup,   basiretli bir tacir gibi davranmakla mükelleftirler. Bu kapsamda bankalar kendi üzerlerine düşen özen yükümlülüğünün yerine getirilmemesinden kaynaklı hafif kusurlarından dahi sorumludur.

 

Yargıtay, ekonomide önemli rol oynayan bankaların tüm hukuki iş ve işlemlerinde, diğer tacirlere nazaran daha yüksek bir özen borcu altında olduğunu kabul etmektedir.

 

Yargıtay kararına konu olayda, banka şubesinde para yatırmak için sıra bekleyen kişinin, şube içerisinde parasının üçüncü kişi tarafından çalınması nedeniyle bankaya karşı açmış olduğu tazminat davasında banka kusurlu bulunarak tazminata mahkûm edilmiştir. 

 

Yargıtay kararının gerekçesine bakıldığında ise, bankaya ait şube binasının bankanın sorumluluk alanında kaldığı, bankanın henüz sözleşme kurulmadan önce , sözleşme hazırlığı aşamasında da, akidinin malını koruma yükümlülüğünün mevcut olduğu, hal böyle iken bankanın yeterince önlem almayarak müşterisinin maddi zarara uğramasına neden olduğunun belirtildiği görülmektedir.

 

Mezkûr Yargıtay kararı, sitemizin "Güncel içtihatlar-Yargıtay kararları" bölümünde yer almaktadır.

27 Ekim 2017 Cuma
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.