Taşınmaz maliki tarafından, kamu hizmetine tahsis edilmek ya da kamu hizmetinde kullanılmak üzere bir yapı yapılması kaydı şartı ile ( örneğin okul, hastane, cami , karakol yapılması vs) taşınmazın kamu idaresine bağışlanması mümkündür. Bu tür bir bağışlama "koşullu bağışlama" olup, bu bağışlamada bağışlanan, bağış konusu koşulun yerine getirilmesi yükümlülüğü ile karşı karşıyadır.

 

Yargıtay uygulamasında, "yüklemeli/koşullu bağışlama" olarak tanımlanan böylesi bir sözleşmede, 6098 sayılı yasanın 291. ve devamı maddeleri dikkate alındığında, mükellefiyetin yerine getirilmemesi durumunda bağışlayan, ölmüşse mirasçıları, yükümlülüğün yerine getirilmesini sağlayabilecekleri gibi sözleşmeden dönerek  bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescili davası açma imkanına da sahiptirler.

 

Yargıtay, bağıştan rücu hukuksal nedenine dayalı tapu iptali ve tescili davasının sözleşme ile bağışlanana yüklenilen  mükellefiyetin yerine getirilemeyeceğinin anlaşıldığı tarihten itibaren 1 yıllık süre içerisinde açılabileceğini kabul etmektedir.

 

Konu ile ilgili güncel Yargıtay kararları sitemizin "Güncel içtihatlar-Yargıtay kararları" bölümünde yer almaktadır.

 

 

27 Ekim 2017 Cuma
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.