Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 25.7.2017 tarihinde Yaşar Çoban tarafından yapılan bireysel başvuruda (B. No: 2014/6673), Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan mahkemeye erişim hakkının ihlal edildiğine karar vermiştir.   

 

Karar içeriği incelendiğinde, tapu sicilinin hatalı tutulmasından kaynaklı zarara uğrayan başvurucunun, mülkiyet hakkının kaybına yol açan kadastro işleminden itibaren 10 yıl içinde tazminat davası açmadığı gerekçesi ile zamanaşımı yönünden davanın reddine karar veren ve bu kararı onayan Yargıtay görüşünün  isabetli olmadığının tespit edildiği görülmektedir. 

 

Zira, iç hukukta TMK'mın 1007. maddesine dayanan Tapu sicilinin hatalı tutulmasından kaynaklı davaların,  Yargıtay HGK'nın 18.11.2009 tarihli içtihadından sonra açılabilmesi imkanının mevcut olduğuna değinen yüksek mahkeme, zamanaşımını dar ve katı yorumlayan Yargıtay'ın bun görüşünün mahkemeye erişim hakkının ihlaline neden olduğu tespitinde bulunmuştur.

 

Şüphesiz Yüksek mahkemenin bu kararı öncelikle AİHS ile koruma altına alınan mülkiyet hakkı, adil yargılanma hakkı, mahkemeye erişim  hakkı kapsamına ve yine AİHM nin oluşturduğuı içtihatlara paralellik arzetmesi açısından son derece önemlidir.

 

Konu ile ilgili güncel Anayasa Mahkemesi kararı sitemizin "Güncel İçtihatlar- Anayasa Mahkemesi  kararları" bölümünde yer almaktadır. 

 

2 Ekim 2017 Pazartesi
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.