Bilindiği üzere Karayolları Motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortası genel şartları 01.06.2015 tarihinde esaslı değişikliklere uğrayarak yürürlüğe girmiştir.

 

Bu bağlamda tazminat hesabını etkileyen bir çok  konuda önemli değişiklikler getirilen düzenlemeye göre,  artık tazminat hesabında TRH 2010 yaşam tablosunun kullanılması; teknik faizin 1,8 olarak tatbiki ile hesaplamanın devre başı ödemeli belirli süreli rant formülüne göre yapılması söz konusu olacaktır.

 

Getirilen bu düzenlemelerin ilk ve önemli etkisi, sigortacıların Yargıtay'ın geliştirdiği progresif rant hesaplamasına nazaran da düşük tazminat ödemelerini sonuçlamış olmasıdır.

 

Biz burada yeni genel şartlar ile getirilen hesaplama şeklinin sadece trafik sigortacısı yönünden geçerli olduğunu önemle ifade etmek isteriz. Bu hale göre ZMM sigortacısı, yeni genel şartlarda belirlenen yönteme göre hesaplanarak bulunacak tazminattan sorumlu olacak, bu tazminatı  ödemekle  sigorta eden sıfatı ile sorumluluğu sona erecektir.

 

Ancak bu durumda yeni genel şartlara göre yapılacak tazminat hesapları, Yargıtay tarafından benimsenen progresif rant formülüne göre yapılacak hesaplanacak tazminat miktarlarından düşük çıkacağından, ZMM sigortacısı tarafından karşılanmayacak aradaki farkın işleten ve sürücü tarafından karşılanması gerekecektir. Bu sebeple davalılardan işleten ve sürücünün, Yargıtay içtihatları uyarınca benimsen yöntem olan "progresif rant" formülüne göre hesaplanan tazminat tutarının tamamından sorumluluğuna karar verilmesi gerekecektir.

 

Bu görüşümüzü destekleyen Yargıtay 17. Hukuk Dairesinin 16.05.2017 tarih ve 2014/22479 E.  ,  2017/5591 K. Sayılı içtihadını sitemizin "Yargıtay kararları-Güncel içtihatlar" bölümünde bulabilirsiniz.

 

Av. Musa ADIYAMAN

 

28 Mayıs 2018 Pazartesi
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.