HAFTA TATİLİNDE ÇALIŞAN İŞÇİYE HAFTA TATİLİ ÜCRETİ OLARAK 2,5 GÜNLÜK YEVMİYE ÖDENMELİDİR

 

 

4857 sayılı iş kanununun "Hafta tatili ücreti" başlıklı 46. maddesinin 1. fıkrasında iş kanunu kapsamına giren işyerlerinde, işçilere tatil gününden önce 63 üncü maddeye göre belirlenen iş günlerinde çalışmış olmaları koşulu ile yedi günlük bir zaman dilimi içinde kesintisiz en az yirmidört saat dinlenme (hafta tatili) verileceği" ; 2. fıkrasında ise çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücretinin işçiye tam olarak ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

 

Bu durumda hafta tatilinde çalışan işçinin bu ücret alacağı nasıl hesaplanacaktır?

 

Hafta tatilinde fiili olarak çalışan işçinin ücretinin ne şekilde hesaplanacağı hususu yasalarda düzenlenmemiştir.

 

Yargıtay'ın bu hususta geliştirmiş olduğu içtihatlarda, hafta tatilinde yapılan çalışmanın fazla çalışma sayılacağı, bu durumda ücretin yüzde elli zamlı ödenmesi gerektiği kabul  edilmektedir. Buna göre hafta tatilinde çalışan işçiye; çalışma karşılığı olmaksızın ödenmesi gereken bir yevmiye yanında, çalışmanın karşılığı da bir buçuk yevmiye ( toplamda 2,5 günlük yevmiye) ödenmelidir.

 

Konu ile ilgili Yargıtay 9.HD.'nin   05.02.2019 tarih ve 2015/28639 Esas - 2019/2690 Karar sayılı ilamı, sitemizin "Güncel içtihatlar-Yargıtay Kararları" bölümünde yer almaktadır.

 

Av. Musa ADIYAMAN

 

25 Mayıs 2019 Cumartesi
© 2024 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.