T.C.

    SAKARYA 2. ASLİYE CEZA  MAHKEMESİ                                                                                              BERAAT

 

 

DOSYA NO                         : 2019/780 Esas

KARAR NO                         : 2020/121

[C.SAVCILIĞI ESAS NO]   :2019/7981                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           GEREKÇELİ KARAR

                                              

 TÜRK   MİLLETİ   ADINA

HAKİM                                :

KATİP                                 :

DAVACI                               : K.H.

MÜŞTEKİ                             :

MÜŞTEKİ                            :

MÜŞTEKİ                            :

MÜŞTEKİ                            :

MÜŞTEKİ                            :

MÜŞTEKİ                            :

SANIK                                :

VEKİLİ                               : Av. EMİRCAN CEBECİ

SUÇ                                    : Göçmen Kaçakçılığı Yapma

SUÇ TARİHİ / SAATİ         : 24/09/2019

SUÇ YERİ                          :

KARAR TARİHİ                  : 13/02/2020

Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında yapılan duruşma sonunda:

 

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

 

İDDİA:

 

Sakarya C.Başsavcılığı'nın 23.10.2019 tarihli iddianamesi ile; 112 Acil Çağrı Merkezine 21/08/2019 tarihinde Sakarya ili ……. ilçesinde bulunan fidancılarda kaçak Afganlı çalıştırıldığının ihbar edilmesi üzerine 24/09/2019 günü saat 15:30 sıralarında …………. sayılı adreste faaliyet gösteren …………. isimli yere ilgili kolluk kuvvetince gidildiğinde Afganistan uyruklu 6 kişinin bulunduğu, bu 6 şahsın ifadelerinde ülkeye İran üzerinden kaçak yollardan giriş yaptıklarını, Van ilinden Sakarya iline geldiklerini, yabancı oldukları için şüpheliye ait iş yerinde 1500 TL ücretle sigortasız çalıştıklarını, şüphelinin kendilerine yemek ve barınma yeri sağladığını, şikayetçi olmadıklarını beyan ettikleri anlaşılmış, ihbar kaydı, müşteki ifadeleri, şüpheli savunması, olay tutanağı ile tüm dosya kapsamına göre; şüphelinin ülkeye kaçak yollardan giren Afganistan uyruklu şahısları iş yerinde çalıştırıp barındırdığı, böylece üzerine atılı suçu işlediği anlaşılmakla yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi kamu adına talep olunmuştur.

 

SAVUNMA:

 

Sanık Savunmasında: "Ben üzerime atılı suçlamayı biliyorum. Ben ……….. şirketinin sahibiyim. ……. işyerim vardır. Burada yaklaşık 14 kişi çalıştırıyordum. Bunlardan 6'sı iddianamede isimleri yazılı Afganistan uyruklu şahıslardı. Bunlar yaklaşık 3 yıldır Türkiye'de olduklarını, çeşitli işlerde çalıştıklarını söylemişlerdi. Kendileri Türkçe biliyordu. Ben bunların kaçak olarak Türkiye'de bulunduklarını bilmiyordum. Çünkü artık her yerde yabancı uyruklu insanlar var. Bunların bir kısmını zaten devlet kendisi kabul ediyor. Bu yüzden suç kastım yoktur. Ben yabancı uyruklu kişileri çalıştırdım diye beni şikâyet etmişler. Bu dava o yüzden açıldı. Ben bu yabancılara 1.500TL maaş veriyordum 3 öğün yemeğini işyerimde yiyorlardı. Ayrıca işyerimde bulunan yatakhanede kalıyorlardı. İşçilerin yatacak yeri olmadığı için ben bizim işyerimizde kalmalarına müsaade etmiştim. Yabancı uyrukluları herkes sigortasız çalıştırıyor. Beraatimi talep ediyorum" şeklinde beyanda bulunmuş, hakkında TCK'nın 43/2 maddesinin uygulanması ihtimaline binaen ek savunma hakkı verilmiştir.

 

Sanık müdafii beyanında: "Müvekkilimin beyanlarına iştirak ediyoruz. Yazılı olarak dilekçemizi ve ekinde delillerimizi bildirdik. Dilekçemizin içeriğini aynen tekrar ediyoruz. Kısaca belirtmek isterim ki, müvekkilim bu kişilere hak ettiği ücreti vererek ve yemek ve konaklama imkânı da sağlayarak çalıştırmıştır. Bunda herhangi bir maddi menfaat yoktur. Bu kişilerin başka yerde çalışması halinde ellerine geçecek net ücret (diğer yol, yemek ve konaklama giderleri düşüldüğünde) 1.500TL'den az olacaktır. Gelinen noktada her yerde yabancı uyruklu kişiler vardır. Bunları çalıştırmayan işveren kalmamıştır. Bu suç olarak kabul edilecek olursa cezaevine girmeyecek işveren kalmayacaktır. Biz suçun maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı görüş ve kanaatindeyiz. Müvekkilimin beraatine karar verilmesini talep ediyoruz. Yazılı savunma dilekçemizi ibraz ettik, içeriğini aynen tekrar ediyoruz. Müvekkilimizin beraatini talep ediyoruz. Mahkemeniz aksi kanaatte ise lehe olan hükümlerin uygulanmasını talep ediyoruz" şeklinde beyanda bulunmuştur.

 

DELİLLER:

İddia, sanık savunması, 24.09.2019 tarihli tutanak, nüfus ve adli sicil kayıtları ile tüm dosya kapsamı.

 

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

 

İddia, sanık savunması, 24.09.2019 tarihli tutanak ile tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde; Sanığın kendi işlettiği ………. isimli işyerinde kimlik bilgileri iddianamede yazılı olan Afganistan uyruklu 6 göçmeni kaçak çalıştırdığı sebebi ile hakkında başlatılan soruşturmada, bu göçmenlerin sanığın işyerinde yakalandıkları, sanığın savunmalarında bu durumu ikrar ettiği, bu şekilde sanığın bu göçmenleri işyerinde 1500,00-TL ücret ve yemek ile konaklama karşılığında çalıştırdığı anlaşılmıştır. Her ne kadar sanık ………. hakkında bu eylemi sebebi ile göçmen kaçakçılığı yapma suçundan, 5237 sayılı TCK.’nun 79/1-a maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; benzer konuda verilmiş Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. CD. 2018/483 esas 2019/12 karar sayılı ilamından da anlaşıldığı üzere, sanığın Afganistan uyruklu şahısları iş yerinde maaşlı çalıştırması ve onlara barınma imkanı sunması şeklindeki eyleminde, suçun manevi unsurunun oluşmadığı anlaşıldığından, 5271 sayılı CMK.’nun 223/2-c maddesi gereğince sanığın beraatine dair aşağıdaki şekilde karar vermek gerekmiştir.

 

HÜKÜM: Yukarıda izah edildiği üzere,

 

1-) Her ne kadar sanık …… hakkında göçmen kaçakçılığı yapma suçundan, 5237 sayılı TCK.’nun 79/1-a maddesi gereğince cezalandırılması istemi ile kamu davası açılmış ise de; benzer konuda verilmiş Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 7. CD. 2018/483 esas 2019/12 karar sayılı ilamından da anlaşıldığı üzere, sanığın Afganistan uyruklu şahısları iş yerinde maaşlı çalıştırması ve onlara barınma imkanı sunması şeklindeki eyleminde, suçun manevi unsurunun oluşmadığı anlaşıldığından, 5271 sayılı CMK.’nun 223/2-c maddesi gereğince sanığın BERAATİNE;

 

2-) Yargılama giderlerinin kamu hazinesi üzerine bırakılmasına;

Dair Sanık ve müdafiinin yüzüne karşı, mağdurların yokluğunda, sözlü bildirim tarihinden itibaren 7 gün içinde mahkememize verilecek dilekçe veya başka bir yer asliye ceza mahkemesine verilecek bir dilekçe veya zapta geçirilmesi koşulu ile zabıt kâtibine yapılacak beyan suretiyle Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı, ayrıca yasa yoluna başvurulmaması durumunda kararın kesinleşeceği bildirildi. 13.02.2020

                                                                                                Hakim                                                  Katip                                  (e-imzalıdır) (e-imzalıdır)

 

22 Şubat 2020 Cumartesi

DİĞER EMSAL KARARLARIMIZ

© 2022 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.