T.C. SAKARYA 3. ASLIYE CEZA MAHKEMESI

(Fikri ve Sinai Haklar Ceza Mahkemesi Sıfatıyla)   -BERAAT

 

DOSYA NO : 2021/410 Esas

 

KARAR NO : 2021/649

 

C.SAVCILIGI ESAS NO : 2021/3964

 

     GEREKÇELI KARAR

 

       T Ü R K M I L L E T I A D I N A

 

HAKIM : 

 

C. SAVCISI : 

 

KATIP : 

 

DAVACI : K.H.

 

KATILAN : 

 

VEKILLERI : 

 

SANIK : 

MÜDAFII : Müdafii Av. EMIRCAN CEBECI, Yenidogan Mah.Fabrika Cd.796 Sok. No:3 54100 Adapazarı / SAKARYA

 

SUÇ : Baskasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmete sunmak

 

SUÇ TARIHI : 06/08/2020

 

SUÇ YERI : SAKARYA/MERKEZ

 

KARAR TARIHI : 04/11/2021

 

Yukarıda suçu ve açık kimligi yazılı olan sanık hakkında açılan kamu davasının yapılan açık yargılaması sonucunda, dosya Türk Milleti adına tetkik olundu:

 

GEREGI DÜSÜNÜLDÜ:

IDDIA;

 

Sakarya Cumhuriyet Bassavcılıgı'nın 22/06/2021 gün 2021/3964 Esas 2021/2609 Iddia sayılı iddianamesi ile; sanık hakkında "Baskasına ait marka hakkına iktibas veya iltibas suretiyle tecavüz ederek mal üretmek veya hizmete sunmak" suçundan eylemine uyan 556 Sayılı KHK. (5833 Sayılı Kanunla degisik) / 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun maddesi uyarınca cezalandırılması talebiyle mahkememize kamu davası açılmıstır.

 

SAVUNMA;

 

Sanık         alınan savunma ve delillerinde; " Ben daha önce sorusturma asamasında savunmada bulunmustum, o ifadem dogrudur, aynen tekrar ederim. Benim o ifademe ekleyecegim bir husus vardır. Benim Doruk ve Demir adında iki oglum vardır. Iki oglumun adının bas harfleri olsun diyerek D D (ikinci D ter) motors araçlar ismini koymustum. Kastım yoktur. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum .Eger suçlu görülürsem lehime olarak hakkımda CMK nun 231/5-14 maddelerinde düzenlenen "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" müessesesinin uygulanmasını istemiyorum " seklinde savunmada bulunmustur. Bilirkisi raporuna karsı beyanda bulunmak üzere sanıktan soruldugunda:" Ilk raporda türk patent kuruluna ait tescil evrakım bulunmadıgı için ibraz edip baska bir bilirkisi atanmasını talep etmistim. Aynı bilirkisi ataması devam edip aynı karar çıkmıstır. Ben herhangi bir taklit yapmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum " seklinde beyanda bulunmustur.

 

Sanık müdafii alınan beyanlarında: "Müvekkilimizin beyanlarına istirak ediyoruz. İddianameyi kabul etmiyoruz, davaya konu markalar birbirinden ayırt edilebilecek durumdadır. Bizim logomuzda D D (ikinci D ter) motors seklindedir. Ilk bakısta sonsuzluk anlamı

vermektedir. Arka fon rengi siyahtır. Bilirkisi raporunu bu nedenle de kabul etmiyoruz. Yeniden bilirkisi raporu aldırılmasını talep ediyoruz. Bu nedenlerle sanıgın beraatine karar verilmesini talep ederiz" seklinde beyanda bulunmustur.

 

Katılan vekilinden esasa iliskin beyanı soruldu: "Önceki beyanlarımızı tekrar ederiz, sanıgın cezalandırılmasını talep ediyoruz, adına paylasımları kaldırmamıstır, marka hakkında tecavüz edilmeye devam edilmektedir," seklinde beyanda bulunmustur.

 

Iddia makamı esas hakkındaki mütalaasında :" Her ne kadar müsteki D ve D motorlu araçlar isimli firma tarafından sanığın ''DD'' harfleri ile olusturdugu markayı kullanarak marka hakkına tecavüz ile haksız rekabet olusturan eylem sebebiyle sikayetlerini bildirmis olmalarına ragmen müsteki ile sanıgın farklı illerde faaliyet gösteren aynı türde isletmeleri bulundugu, isletme özelinde farklı illerde farklı kullanılmıs araçlar satan bu isletmelerin karıstırılıp birinin yerine digerinin tercih edilmesinin hayatın olagan akısına aykırı oldugu, görsellerde de müsteki firmanın açıkça iki ''D'' harfini gösterse de sanıgın kullandıgı logoda birinci harfin D ikinci harfin ters D seklinde olup görsel olarak da ikinci D 'nin küçük ''a'' harfine de benzedigi, bu bakımdan logoların da benzer olmadıgının degerlendirildigi, netice olarak da sanıgın atılı suç bakımından kastının müsteki firmanın markasını taklit etmek olmadıgının degerlendirilip suçun olusmadıgından bahisle CMK 223/2-a maddesi geregince beraatine karar verilmesi kamu adına mütalaa olunur" seklinde mütalaada bulunmustur.

 

DELILLER;

 

Sanık savunması, katılan / katılan vekilinin beyanı, marka tescil

belgesi, sikayet dilekçesi, arama kararı, uzlastırma raporu, bilirkisi raporu, sanıga ait adli sicil ve nüfus kayıtları ile dosyada mevcut diger bilgi ve belgeler.

 

DELILLERIN INCELENMESI, DEGERLENDIRILMESI VE MAHKEMEMIZIN KABULÜ;

 

02/12/2016 tarihli Resmi gazetede yayınlanarak yürürlüge girerek 6763 sayılı yasayla CMK.nun 253/3 maddesinde yer alan etkin pismanlık hükümlerine yer verilen suçlarda gerek 556 sayılı KHK. gerekse 6769 sayılı Fikri Sinai kanunun 30/7 maddesinin uzlastırma kapsamına alındıgı görülmekle dosyanın uzlastırma bürosuna tevdiine karar verildigi, taraflar arasında uzlasmanın saglanamadıgına iliskin uzlastırıcı        22/06/2021 tarihli raporun

dosyamız arasına sunuldugu görülmüstür.

 

Sanık         hakkında "Baskasına Ait Marka Hakkına Iktibas veya Iltibas Suretiyle Tecavüz Ederek Mal Üretmek veya Hizmete Sunmak " sunmak suçunu islediginden bahisle Sınai Mülkiyet Kanununun 30/1 maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu davası açılmıs ise de; hem atılı suçtan hem de Türk Ticaret Kanunun 55 maddesi atfı ile yer alan 62 maddesi çerçevesinde haksız rekabet suçu bakımından mahkememizce yapılan degerlendirmede ; müsteki D ve D motorlu araçlar isimli firma tarafından. sanık          'ın ''DD'' harfleri ile olusturdugu markayı kullanarak marka hakkına tecavüz ile haksız rekabet olusturan eylem sebebiyle sikayetlerini bildirmis olmalarına ragmen

müsteki ile sanıgın farklı illerde faaliyet gösteren aynı türde isletmeleri bulundugu, isletme özelinde farklı illerde farklı kullanılmıs araçlar satan bu isletmelerin karıstırılıp birinin yerine digerinin tercih edilmesinin hayatın olagan akısına aykırı oldugu, görsellerde de müsteki firmanın açıkça iki ''D'' harfini gösterse de sanıgın kullandıgı logoda birinci harfin D ikinci harfin ters D seklinde olup görsel olarak da ikinci D 'nin küçük ''a'' harfine de benzedigi, bu bakımdan logoların da benzer olmadıgının degerlendirildigi, sanıgın da savunmasında Doruk ve Demir isimli iki oglunun bu nedenle D D Motors ibaresini kullandıgını ve marka hakkını aldıgını bildirmis olması çerçevesinde sanıgın atılı suç bakımından kastının müsteki firmanın markasını taklit etmek olmadıgı görülmekle sanıgın üzerine atılı suçun yasal unsurları olusmadıgı anlasılmakla sanık hakkında açılan kamu davasından CMK 223/2-a maddesi geregince beraatine dair asagıdaki sekilde hüküm kurmak gerekmistir.

 

HÜKÜM :Yukarıda açıklanan gerekçelerle;

Her ne kadar sanık           hakkında "Baskasına Ait Marka Hakkına Iktibas veya Iltibas Suretiyle Tecavüz Ederek Mal Üretmek veya Hizmete Sunmak " sunmak suçunu islediginden bahisle Sınai Mülkiyet Kanununun 30/1 maddesi uyarınca cezalandırılması talebi ile mahkememize kamu davası açılmıs ise de; hem atılı suçtan hem de Türk Ticaret Kanunun 55 maddesi atfı ile yer alan 62 maddesi çerçevesinde haksız rekabet suçu bakımından mahkememizce yapılan degerlendirmede ; müsteki D ve D motorlu araçlar isimli

firma tarafından sanık            'ın ''DD'' harfleri ile olusturdugu markayı kullanarak marka hakkına tecavüz ile haksız rekabet olusturan eylem sebebiyle sikayetlerini bildirmis olmalarına ragmen müsteki ile sanıgın farklı illerde faaliyet gösteren aynı türde isletmeleri bulundugu, isletme özelinde farklı illerde farklı kullanılmıs araçlar satan bu isletmelerin karıstırılıp birinin yerine digerinin tercih edilmesinin hayatın olagan akısına aykırı oldugu, görsellerde de müsteki firmanın açıkça iki ''D'' harfini gösterse de sanıgın kullandıgı logodabirinci harfin D ikinci harfin ters D seklinde olup görsel olarak da ikinci D 'nin küçük ''a'' harfine de benzedigi, bu bakımdan logoların da benzer olmadıgının degerlendirildigi, sanıgın da savunmasında Doruk ve Demir isimli iki oglunun bu nedenle D D Motors ibaresini kullandıgını ve marka hakkını aldıgını bildirmis olması çerçevesinde sanıgın atılı suç bakımından kastının müsteki firmanın markasını taklit etmek olmadıgı görülmekle sanıgın üzerine atılı suçun yasal unsurları olusmadıgı anlasılmakla sanık hakkında açılan kamu davasından CMK 223/2-a maddesi

geregince BERAATINE

 

Kendisini vekili ile temsil eden ve beraatine karar verilen sanık lehine AAÜT geregince 5900 TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanıga verilmesine,

 

Dosyada yapılan yargılama giderlerinin dosya üzerinde bırakılmasına,

 

Dair, sanık ve müdafii ile katılan vekilinin yüzüne karsı, C.Savcısı                  'in katılımı CMK.nun 291 maddesi uyarınca, kararın tefhim tarihinden itibaren 7 gün içerisinde Sakarya Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmek üzere mahkememize verilecek/baska bir yer mahkemesi/cezaevi müdürlügü aracılıgıyla gönderilecek bir dilekçe ile veya mahkememiz zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle tutulacak tutanagın hakime onaylattırılması ile istinaf yolu açık olmak üzere mütalaaya uygun sekilde verilen hüküm açıkça okundu, süresinde istinaf yolunabasvurulmadıgı takdirde kararın kesinlesecegi hususu ihtar edildi. 04/11/2021

27 Kasım 2021 Cumartesi

DİĞER EMSAL KARARLARIMIZ

© 2023 AS-Hukuk Tüm Hakları Saklıdır.